GündemHavadan Sudan

İntihar, Nedenleri ve Bilimsel Açıklamaları.

İntihar olumsuz düşüncelerin dışa vurumudur.

Neredeyse tüm dinlerde yasak olan intihar etme düşüncesi ve eylemi son günlerde ayyuka çıkarak insan ölümlerine neden oluyor. İntiharın tanımı kısaca; bir canlının, neticesinin ölüm olacağının bilincinde olarak, kendisinin ölümüne yol açacak bir eylem yapmasıdır. Ve intihar girişimlerinin %80 lik bir oranı başarıya ulaşıyor.

Risk Faktörleri.

Öncelikle intihar eğilimi direk yada aniden ortaya çıkmaz, öncelikle kişinin yaşadıkları bu durumu tetikler. Sürekli şiddet görmesi, tecavüz yaşaması, kandırılması, yok sayılması gibi psikolojik nedenler ise buna süreklilik getirir. Risk faktörleri arasında, majör depresif bozukluk, bipolar bozukluk, şizofreni, kişilik bozuklukları gibi zihinsel hastalıklar, alkolizm ve madde bağımlılığı bulunmaktadır.

İntiharın Terminolojisi

İntihar bazı kişilere kurtuluş,  bazılarına ise asillik ve yüceltici bir anlam yüklemektedir. İntihar eylemi genelde bulunan ortamdan kurtulmak adı altında yapılır. Mesela borcu olan biri borcundan kurtulmak hatta bu dünyadan tamamen kurtulmak için intiharı seçebilir, uygulayabilir. Bir asker İntihar etmeyi onurlu ve asil bir davranış olarak görürken, evine ekmek götüremeyen bir adamın intiharı kurtuluş ve sessizlik olarak dile getirilebilir. İntihar düşüncesi genellikle insanın başa çıkamayacağından daha ağır bir duygusal acıdan kaynaklanır. Bazılarına göre bu acı bireyin kendi kendini disipline etmesindeki isteksizliğe ve kendini diğerlerinden daha çok önemsemesine bağlı olarak artmaktadır, fakat bu düşünce acı çeken ve yoğun umutsuzluğa sürüklenmiş bir kişiye karşı intihara suç veya utanç yüklenerek aile veya etrafındaki bireyler tarafından intihardan kaçması için dile getirildiğinde intihar düşüncesine sahip kişi diğerlerini düşünerek acı çekerek de olsa yaşamaya karar verebilir, fakat bu da gerçek bir çözüm değildir. Birde intihar bombacıları denen tanım vardır. Bu kişiler ise başka insanları öldürerek (gayri dini olan)  cennet ile ödüllendirileceklerini düşünürler. İntihar etme eylemi insanların dışında hayvanlarda da vardır. Tutsak balinaların kafalarını duvara vurarak kendilerini öldürmeye çalıştığı gözlenmiştir. Bunun dışında hasta olan ve acısını dindirmek için kendini öldüren organizmaların varlığı bilinmektedir.

Nedenleri tetikleyicileri

Acı (düzelemeyecek fiziksel bir acı)
Ruhsal gerilim (bir ölünün ardından yaşanan acı)
Suç (vicdan azabı ya da yargısal cezadan kaçmak)
Ruh hastalığı (depresyon, şizofreni, travma)
Madde kullanımı
Finansal kayıplar (kumar bağımlılığı, işten kovulmak, batmak)
Çözülemeyen seksüel konular (karşılıksız aşk, aşk acısı, cinsel sorunlar)

Düşünürlerin İntihara bakış açıları.

İntihar konusu felsefe tarihi boyunca düşünürlerin ilgisini çekmiş, katı bir şekilde intihara karşı olan ve lanetlenmesini isteyen düşünürlerin yanı sıra, onu savunan ve olumlayan düşünürler de olmuştur. PlatonAristotelesEpikürKant intihara karşıdır, buna karşılık ZenonStoacılarSenekaMontaigneHume, intiharı savunur.Yaşamın değeri, kişinin kendi yaşamı hakkında söz sahibi olup olmadığı ve bu girişimin erdemli bir tutum olup olmadığı gibi konu başlıkları altında intiharı değerlendirmişlerdir. Bunlarla birlikte, intihar sorununu felsefenin merkezi bir konusu olarak ele alan düşünür varoluşçu Albert Camus olmuştur. Ona göre “tek felsefi sorun intihardır”. Camus’nün sorunu, yaşamın yaşamaya değip değmediği sorunsalı üzerine kuruludur. Ancak Camus bir intihar savunusu yapmaz, bunu felsefi bir sorun olarak irdeler; onun görüşü, insanın kendini öldürmesi mümkün olmasına rağmen yaşamak durumunda oluşuyla ilintilidir. Sisypos Söylencesi adlı kitabında Camus, intihar ve saçma kavramları bağlamında yaşamı değerlendirir. Hayat aslında yaşamaya değmeyecek kadar saçmadır, ancak bununla birlikte yaşamak gerekir, der Albert Camus.
https://pbs.twimg.com/media/DhWLbqbWkAAv55j.jpg

İlgili Makaleler

İslamın Kendini Öldürmeye Bakışı.

Kur’an’da bir kimseye hayat vermenin âdeta bütün insanlara hayat verme gibi yüce bir davranış, bir cana kıymanın da âdeta bütün insanları öldürme gibi ağır bir suç ve günah olduğu belirtilir (el-Mâide 5/32). Âyetin bu ifadesine hangi sebeple olursa olsun intihar etmek isteyenler de dahil görünmektedir. Hz. Peygamber de konuyla ilgili olarak uçurumdan atlayarak, zehir içerek veya öldürücü bir aletle kendini öldüren kimsenin cehenneme gireceğini ve sürekli olarak orada kalacağını buyurarak (Buhârî, “Tıb”, 56) birkaç örnek üzerinde intiharın büyük günah olduğuna ve acı sonuçlarına dikkat çekmiştir.
Reklam tıklayarak bana destek olabilirsin.


Bunları da okuyabilirsiniz.

Evrenin Sonunda Ne Var ? Evrenin şekli nasıl ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Reklamları kapatmalısın :)